Είδη Μπαρ

Hotel Amenities

πλαστικό ανοιχτήρι κρασιών/αναψυκτικών

Πλαστικό ανοιχτήρι
κρασιών/αναψυκτικών

ανοιχτήρι διάφανο ακρυλικό

Ανοιχτήρι διάφανο
ακρυλικό

ξύλινο ανοιχτήρι  κρασιών/αναψυκτικών

Ξύλινο ανοιχτήρι
κρασιών/αναψυκτικών

 

Αναδευτήρας με μπίλια ή ποδαράκι

Αναδευτήρας
με μπίλια ή ποδαράκι

αναδευτήρας με μπιλίτσες

Αναδευτήρας
με μπιλίτσες

καπάκια ποτηριών σε διάφορες διαμέτρους και χρώματα

Καπάκια ποτηριών
σε διάφορες
διαμέτρους
και χρώματα

 

Πληροφορίες

Ελλάδα: Αμφιθέας 74, 17564, Π.Φάληρο, Αθήνα. τ.210-9817070 φ.210-9817272
Κύπρος: Κολοκοτρώνη 4, 2063, Στρόβολος, Λευκωσία. τ.22-421237 κ.99-264540

Τηλέφωνο: 210 98 17 070

Fax: 210 98 17 272

Email: info@ogigis.gr

Επικοινωνία

Χάρτης