Κρεμάστρες

Hotel Amenities

ξύλινη κρεμάστρα με αντιολισθητική ράβδο (διαθέσιμη με γάντζο ή βελόνα ασφαλείας)

Ξύλινη κρεμάστρα
με αντιολισθητική ράβδο
(διαθέσιμη με γάντζο
ή βελόνα ασφαλείας)

κρεμάστρα σατέν

Κρεμάστρα σατέν

 

ξύλινη Κρεμάστρα με κλιπς (διαθέσιμη με γάντζο ή βελόνα ασφαλείας)

Ξύλινη Κρεμάστρα
με κλιπς
(διαθέσιμη με γάντζο
ή αντικλεπτικό δαχτυλίδι)

ξύλινη κρεμάστρα παλτών με φαρδύ ώμο

Ξύλινη κρεμάστρα παλτών
με φαρδύ ώμο

 

 

αντικλεπτικό δαχτυλίδι

Αντικλεπτικό δαχτυλίδι

Πλαστική κρεμάστρα ασφαλείας αντικλεπτική,(NEA μοιάζει με ξύλινη)

Πλαστική κρεμάστρα
ασφαλείας
αντικλεπτική,(NEA
μοιάζει με ξύλινη)

Πληροφορίες

Ελλάδα: Αμφιθέας 74, 17564, Π.Φάληρο, Αθήνα. τ.210-9817070 φ.210-9817272
Κύπρος: Κολοκοτρώνη 4, 2063, Στρόβολος, Λευκωσία. τ.22-421237 κ.99-264540

Τηλέφωνο: 210 98 17 070

Fax: 210 98 17 272

Email: info@ogigis.gr

Επικοινωνία

Χάρτης