Ομπρέλες

Hotel Amenities

ομπρέλα δωματίου με ξύλινο χερούλι σε διάφορα χρώματα

Ομπρέλα δωματίου με ξύλινο χερούλι σε διάφορα χρώματα

ομπρέλα υποδοχής σε διάφορα χρώματα

Ομπρέλα υποδοχής
σε διάφορα χρώματα

Πληροφορίες

Ελλάδα: Αμφιθέας 74, 17564, Π.Φάληρο, Αθήνα. τ.210-9817070 φ.210-9817272
Κύπρος: Κολοκοτρώνη 4, 2063, Στρόβολος, Λευκωσία. τ.22-421237 κ.99-264540

Τηλέφωνο: 210 98 17 070

Fax: 210 98 17 272

Email: info@ogigis.gr

Επικοινωνία

Χάρτης