Στυλό

Hotel Amenities

οικολογικό στυλό

Οικολογικό στυλό

μολύβι με γόμα

Μολύβι με γόμα

μεταλλικό στυλό τύπου cross

Μεταλλικό στυλό
τύπου cross

στυλό με καπάκι

Στυλό με καπάκι

μαύρο μολύβι με γόμα

Mαύρο μολύβι με γόμα

 μολύβι “γκολφ”

Μολύβι “γκολφ”

Πληροφορίες

Ελλάδα: Αμφιθέας 74, 17564, Π.Φάληρο, Αθήνα. τ.210-9817070 φ.210-9817272
Κύπρος: Κολοκοτρώνη 4, 2063, Στρόβολος, Λευκωσία. τ.22-421237 κ.99-264540

Τηλέφωνο: 210 98 17 070

Fax: 210 98 17 272

Email: info@ogigis.gr

Επικοινωνία

Χάρτης