ΣΤΥΛΟ / ΜΟΛΥΒΙΑ
πίσω στη κατηγορία

ΜΟΛΥΒΙ ΜΕ ΓΟΜΑ

Προσθέστε το λογότυπό σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανοιχτό φυσικό χρώμα ξύλου, 19εκ.